Tuần Phim Nóng: 'Trạng Tí' kịp phanh trước khi rớt, Trịnh Sảng miệng rộng mà kém sang?

"Trạng Tí" không phải dạng vừa khi đạt 13 tỷ chỉ sau 3 ngày công chiếu; Trịnh Sảng bị tố ăn chặn, tiền đút đầy túi còn ai chịu nhục mặc ai...

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/tuan-phim-nong-trinh-sang-mieng-rong-ma-kem-sang-n-260136.html

Phim 2Sao phim

Tin tức mới nhất