Tuổi xông đất, xông nhà phù hợp cho người tuổi Thìn năm Tân Sửu 2021

Cùng xem trong năm mới Tân Sửu 2021, tuổi Thìn chọn người xông nhà tuổi nào thì may mắn?

Theo quan niệm của cha ông ta từ ngày xa xưa, chọn người xông đất vào dịp năm mới là việc rất quan trọng. Người xông nhà đầu năm có ảnh hưởng đến vận may của cả gia đình trong năm đó. Vậy, trong năm 2021 này gia chủ tuổi Thìn nên chọn tuổi nào xông đất cho hợp và kiêng kỵ nên tránh tuổi nào xông đất nhà mình?

1. Tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Nhâm Thìn 1952

Tuổi của Gia chủ: Nhâm Thìn
Năm sinh : 1952
Mệnh: Trường Lưu Thủy
Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu
Mệnh: Bích Thượng Thổ

c tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Nhâm Thìn năm Tân Sửu 2021

Tuổi xông đất, xông nhà phù hợp cho người tuổi Thìn năm Tân Sửu 2021-1

Gia chủ tuổi Nhâm Thìn 1952 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) - 11/12 điểm có 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1984 (Tuổi Giáp Tý – Hải Trung Kim) - 10/12 điểm có 5 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1992 (Tuổi Nhâm Thân – Kiếm Phong Kim) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 2000 (Tuổi Canh Thìn – Bạch Lạp Kim) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1981 (Tuổi Tân Dậu – Thạch Lựu Mộc) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1971 (Tuổi Tân Hợi – Thoa Xuyến Kim) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1972 (Tuổi Nhâm Tý – Tang Đố Mộc) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1962 (Tuổi Nhâm Dần – Kim Bá Kim) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1980 (Tuổi Canh Thân – Thạch Lựu Mộc) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Nhâm Thìn 1952

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Nhâm Thìn khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

- Nhâm Tuất (Sinh năm 1982), Bính Tuất (Sinh năm 1946), Ất Mão (Sinh năm 1975), Mậu Tuất (Sinh năm 1958), Kỷ Mão (Sinh năm 1999)

2. Tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Giáp Thìn 1964

Tuổi xông đất, xông nhà phù hợp cho người tuổi Thìn năm Tân Sửu 2021-2

Tuổi của Gia chủ: Giáp Thìn
Năm sinh : 1964
Mệnh: Phú Đăng Hỏa
Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu
Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Giáp Thìn năm Tân Sửu 2021

Gia chủ tuổi Giáp Thìn 1964 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1972 (Tuổi Nhâm Tý – Tang Đố Mộc) - 10/12 điểm có 5 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) - 10/12 điểm có 5 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1956 (Tuổi Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1989 (Tuổi Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc) - 7/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 2 yếu tố khắc.

Năm 1992 (Tuổi Nhâm Thân – Kiếm Phong Kim) - 12/12 điểm có 6 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1986 (Tuổi Bính Dần – Lư Trung Hỏa) - 7/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 2 yếu tố khắc.
Năm 1976 (Tuổi Bính Thìn – Sa Trung Thổ) - 7/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Giáp Thìn 1964

Tuổi xông đất, xông nhà phù hợp cho người tuổi Thìn năm Tân Sửu 2021-3

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Giáp Thìn khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

- Canh Tuất (Sinh năm 1970), Giáp Dần (Sinh năm 1974), Ất Mão (Sinh năm 1975), Tân Mão (Sinh năm 1951), Đinh Mùi (Sinh năm 1967)

3. Tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Bính Thìn 1976

Tuổi của Gia chủ: Bính Thìn
Năm sinh : 1976
Mệnh: Sa Trung Thổ
Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu
Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Bính Thìn năm Tân Sửu 2021

Gia chủ tuổi Bính Thìn 1976 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) - 12/12 điểm có 6 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) – 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1984 (Tuổi Giáp Tý – Hải Trung Kim) - 10/12 điểm có 5 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1965 (Tuổi Ất Tỵ – Phú Đăng Hỏa) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Tuổi xông đất, xông nhà phù hợp cho người tuổi Thìn năm Tân Sửu 2021-4

Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1968 (Tuổi Mậu Thân – Đại Dịch Thổ) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) – 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1956 (Tuổi Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Bính Thìn 1976

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Bính Thìn khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

- Canh Dần (Sinh năm 1950), Đinh Sửu (Sinh năm 1997), Nhâm Tuất (Sinh năm 1982),  Ất Mão (Sinh năm 1975),  Đinh Mùi (Sinh năm 1967)

3. Tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Mậu Thìn 1988

Tuổi của Gia chủ: Mậu Thìn
Năm sinh : 1988
Mệnh: Đại Lâm Mộc
Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu
Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Mậu Thìn năm Tân Sửu 2021

Gia chủ tuổi Mậu Thìn 1988 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Tuổi xông đất, xông nhà phù hợp cho người tuổi Thìn năm Tân Sửu 2021-5

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) - 11/12 điểm có 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) - 10/12 điểm có 5 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1956 (Tuổi Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1996 (Tuổi Bính Tý – Giản Hạ Thủy) - 8/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 2 yếu tố khắc.
Năm 1986 (Tuổi Bính Dần – Lư Trung Hỏa) - 8/12 điểm có 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Mậu Thìn 1988

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Mậu Thìn khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

- Giáp Dần (Sinh năm 1974), Ất Sửu (Sinh năm 1985), Giáp Ngọ (Sinh năm 1954),  Ất Mão (Sinh năm 1975),  Ất Mùi (Sinh năm 1955)

5. Tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Canh Thìn 2000

Tuổi của Gia chủ: Canh Thìn
Năm sinh : 2000
Mệnh: Bạch Lạp Kim
Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu
Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Canh Thìn năm Tân Sửu 2021.

Gia chủ tuổi Canh Thìn 2000 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) - 11/12 điểm có 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) - 11/12 điểm có 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1968 (Tuổi Mậu Thân – Đại Dịch Thổ) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1992 (Tuổi Nhâm Thân – Kiếm Phong Kim) - 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1953 (Tuổi Quý Tỵ – Trường Lưu Thủy) - 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1998 (Tuổi Mậu Dần – Thành Đầu Thổ) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1960 (Tuổi Canh Tý – Bích Thượng Thổ) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1962 (Tuổi Nhâm Dần – Kim Bá Kim) - 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) - 8/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Canh Thìn 2000

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Mậu Thìn khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

- Tân Mão (Sinh năm 1951), Canh Dần (Sinh năm 1950), Giáp Tuất (Sinh năm 1994), Đinh Mão (Sinh năm 1987), Đinh Mùi (Sinh năm 1967)

Thanh Lan
Theo Vietnamnet


xem tuổi xông nhà Tết Nguyên Đán

Tin tức mới nhất