Tượng đại bàng to nhất thế giới, mất 10 năm xây dựng ở Ấn Độ

Bức tượng đại bàng khổng lồ dài 60 m được thực hiện bởi một nhà làm phim người Ấn Độ. Trải qua vài chục năm, công trình hùng vĩ mới được thông qua và xây dựng.


Du lịch

Tin tức mới nhất