Tuyết bao phủ Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh

Ngày 21/11, Vạn Lý Trường Thành Hoàng Hồ Thành ở Bắc Kinh, Trung Quốc, đón trận tuyết rơi đầu tiên trong mùa đông năm nay.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-tuyet-bao-phu-van-ly-truong-thanh-o-bac-kinh-post1155526.html?fbclid=IwAR1CmCW4dFzzTgLVi-ipZpwgnbcwr83lyDy5Yfu0UKOemKVKM7HXQzxkKz8

Vạn Lý Trường Thành Du lịch

Tin tức mới nhất