Vận xui nào bạn sẽ phải đối mặt trong thời gian sắp tới?

Một tâm hồn buồn bã cũng có thể gây chết người như một mầm bệnh

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất