Voọc đen má trắng quý hiếm chào đời ở Mỹ

Voọc đen má trắng nằm trong danh sách động vật nguy cấp. Voọc con vừa chào đời ở Mỹ được đặt tên Quý Báu.


du lịch thế giới

Tin tức mới nhất