Vùng đất chỉ cho 12 du khách đến thăm trong một thời điểm

Bình luận0

Nằm ngoài khơi Canada, quần đảo Haida Gwaii là nhà của một dân tộc có nền văn hóa hơn 12.000 năm và chỉ cho phép 12 du khách đến thăm trong một thời điểm.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://news.zing.vn/video-vung-dat-chi-cho-12-du-khach-den-tham-trong-mot-thoi-diem-post1044597.html?fbclid=IwAR0AIocGFn4petJRCfhWS_0_8FyW8RuSNJRM-Ba6b_OHhogvusoHVfM_CfE

Canada Du lịch

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao