Xe hơi tự nâng cao bánh 3 m để chống tắc đường

Hum Rider là chiếc xe chống tắc đường có thể di chuyển trên không nhờ hệ thống đẩy thủy lực.


giao thông siêu xe

Tin tức mới nhất