Bên trong căn nhà nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thời Covid-19

Paul-Maurice, 82 tuổi, sống trong ngôi nhà nằm giữa biên giới Mỹ và Canada. Hàng ngày, ông vẫn qua lại giữa 2 quốc gia dù biên giới đã đóng cửa từ tháng 3/2020.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-ben-trong-can-nha-nam-giua-bien-gioi-my-va-canada-thoi-covid-19-post1209601.html

COVID-19 địa điểm du lịch

Tin tức mới nhất