Bên trong 'chuồng trâu cày' Bitcoin cá nhân 2 tỷ đồng tại Việt Nam

Với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng, mỏ đào tiền này đem lại 6.000-15.000 USD/tháng cho chủ nhân của nó.


Tin Công Nghệ

Tin tức mới nhất