Cách ăn sushi chuyên nghiệp như người Nhật

Nguyên tắc đầu tiên khi ăn sushi là không được chà đũa vào nhau. Đây được xem là hành vi thô lỗ.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-cach-an-sushi-chuyen-nghiep-nhu-nguoi-nhat-post1218483.html?fbclid=IwAR29DMzUNdFjXatrvNtSWgTGM-x16uQeGhlaO0V4r1HsF_oiICJZoinhXsQ

sushi Nhật Bản

Tin tức mới nhất