Vợ chồng dành 20 năm biến sa mạc thành ốc đảo

Ông Tububatu (70 tuổi) và vợ sống ở rìa Badain Jaran, sa mạc lớn thứ 3 Trung Quốc. Họ đã phủ xanh hơn 266 ha sa mạc kể từ năm 2002.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-vo-chong-danh-20-nam-bien-sa-mac-thanh-oc-dao-post1205007.html?fbclid=IwAR0WnQBKTzactYiT6iYDDmEPgxmxPJPQNR99XJm5zD9l5T1T8XT6jjf2Qt4

sa mạc Du lịch

Tin tức mới nhất