Choáng với hậu cung trị giá 700 tỷ đồng của 'Diên Hi Công Lược'

Bình luận0
Thay vì quay ngoại cảnh, các nhà sản xuất "Diên Hi Công Lược" đã xây luôn cả một hậu cung trị giá 700 tỷ đồng.

Diên Hi Công Lược hậu trường phim