Cát Phượng chia tay Kiều Minh Tuấn

CLIP: Kiều Minh Tuấn hứa rửa chân cho Cát Phượng khi già

"Tôi đã chuẩn bị sau này sẽ rửa chân cho người lớn tuổi, đút cơm cho một người lớn tuổi ăn...", Kiều Minh Tuấn bày tỏ.


Kiều Minh Tuấn Cát Phượng

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Cát Phượng chia tay Kiều Minh Tuấn