Đi thang cuốn dài hơn 500 m, ngắm cảnh từ độ cao 180 m

Chiếc thang cuốn khổng lồ tại một điểm du lịch ở Trịnh Châu, Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động.


du khách Du lịch

Tin tức mới nhất