Cánh đồng ớt đỏ rực một vùng tại Trung Quốc

Những cánh đồng ớt bao phủ khoảng 40.000 ha đất ở Tân Cương. Đây cũng là nơi cung cấp chính nguồn nguyên liệu này cho thị trường Trung Quốc.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-canh-dong-ot-do-ruc-mot-vung-tai-trung-quoc-post1134687.html

du lịch trung quốc Trung Quốc

Tin tức mới nhất