Phần trả lời gây tranh cãi của Nam Thư ở Nhanh như chớp

Bình luận1

Câu trả lời của Nam Thư về động Hương Tích được cho là đã được ban biên tập chương trình Nhanh như chớp lồng tiếng, sửa lại đáp án "Hà Nội" thay vào từ "Huế" trước đó.


Nhanh như chớp
ĐOÀN THỊ TRÚC
26/08/2019
HÔM ĐẤY MÌNH CÓ XEM NAM THƯ VÀ BẠN KIA ĐỀU TRẢ LỜI ĐỘNG HƯƠNG TÍCH LÀ Ở HUẾ, MÌNH NGAC NHIÊN VÔ CÙNG. GIỜ LÊN MẠNG XEM LẠI SỬA HÀ NỘI

Tin tức mới nhất