Khung cảnh Bắc Kinh trong trận tuyết đầu mùa

Các điểm du lịch nổi tiếng ở Bắc Kinh (Trung Quốc) như Vạn Lý Trường Thành Hoàng Hồ Thành, Tử Cấm Thành... được phủ trắng bởi tuyết đầu mùa, tạo khung cảnh đẹp mắt.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-khung-canh-bac-kinh-trong-tran-tuyet-dau-mua-post1155670.html

du lịch trung quốc

Tin tức mới nhất