Liên tục bị 'thả thính', Midu 'chê' Trần Anh Huy vô duyên ngay trên sóng Nhanh Như Chớp

"Bình thường cũng nhiều người thả thính em. Nhưng đó giờ, chưa ai thả thính em một cách rất vô duyên như Huy", Midu nói.


Nhanh như chớp Midu

Tin tức mới nhất