Những đôi giày cao gót 100 năm qua đã biến đổi như thế nào?

Giày cao gót - biểu tượng của thời trang - có lịch sử hình thành khá thú vị.


giày cao gót