Những thành phố tắc đường như cơm bữa, đi 5 km hết 4 giờ

Bình luận0

Nhiều thành phố trên thế giới thường xuyên ở trong tình trạng ùn tắc kinh khủng. Nếu đến Dhaka (Bangladesh), bạn có thể mất 4 giờ lái xe chỉ để đi 5 km.


du khách giao thông Du lịch

Tin tức mới nhất