Ninh Dương Lan Ngọc nhảy trên nền nhạc BlackPink

Ninh Dương Lan Ngọc thể hiện vũ đạo trên nền nhạc của BlackPink.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-ninh-duong-lan-ngoc-nhay-tren-nen-nhac-blackpink-post1229240.html?fbclid=IwAR23hWYaRytmEvRZ-MSDIZfw8_OYlOAisMq36eWvV5Cfzi16x7Dt0bry9Pg

Black Pink Ninh Dương Lan Ngọc

Tin tức mới nhất