Ơn Giời Cậu Đây Rồi

Vương Anh Tú ngoại tình, ăn trọn cái tát của Khả Như

Trong "Ơn Giời Cậu Đây Rồi" tập 15, Khả Như vào vai người vợ đã uất giận, thẳng tay tát Vương Anh Tú.