Đảo quốc miễn cách ly với du khách đã tiêm vaccine Covid-19

Seychelles vừa dỡ bỏ các yêu cầu kiểm dịch đối với những du khách đã tiêm vaccine Covid-19.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-dao-quoc-mien-cach-ly-voi-du-khach-da-tiem-vaccine-covid-19-post1178009.html?fbclid=IwAR3F07TxfsxVqVDIopP-7VAPi3985_QmF5ghsjYqqef7nsijlknbecv_LTA

COVID-19 du khách

Tin tức mới nhất