Hội Thánh Đức Chúa Trời

Sinh viên trải lòng sau thời gian tham gia 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Bình luận0

"Giáo dục kỹ năng sống" từng là chiêu bài được các công ty đa cấp dùng để lôi kéo sinh viên, nay lại được "Hội Thánh Đức Chúa Trời" tiếp tục áp dụng.


Hội Thánh Đức Chúa Trời mê tín dị đoan

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Hội Thánh Đức Chúa Trời