Thôn Bát Quái khó tìm đường ra ở Trung Quốc

Thôn Gia Cát, hay còn gọi là thôn Bát Quái (Lan Khê, Chiết Giang, Trung Quốc), được hậu duệ đời thứ 27 của Khổng Minh xây dựng cách đây hơn 700 năm theo trận đồ bát quái.


Trung Quốc Du lịch

Tin tức mới nhất