Tôn Ngộ Không bản lĩnh 'đỉnh chóp' vẫn cứ hết vía khi 4 pháp bảo hiện ra!

Gặp Quạt Ba Tiêu thì xin Định Phong Châu, không đánh nổi Túi Hậu Thiên thì biến nhỏ lại, đụng Não Bạt Vàng sẽ khoan thủng... chỉ có 4 thứ sau Đại Thánh phải chịu trói.

Đại Thiên Am

Bát vàng xin ăn, thứ mà Như Lai Phật Tổ dùng để khất thực từ thời còn tu hành gian khổ chưa nhập Niết Bàn.

Đại Thiên Am có thể đựng được Trời, khi bị ánh sáng vàng hoàng kim chiếu trúng, mọi thứ đều bị hút vào mà không có một thần chú hay phép biến hóa nào tránh được. Là tùy thân bảo vật của Phật Tổ, có lẽ nào Đại Thiên Am lại kém linh.

Trong nạn Đại Thánh thật Đại Thánh Giả, Phật Tổ đã dùng Đại Thiên Am bắt lại Lục Nhĩ Mỹ Hầu, điều mà các La Hán không làm được, chính Ngộ Không cũng chịu chết. Nếu Đại Thiên Am phủ lên đầu Ngộ Không, hẳn Tôn Hành Giả cũng bó tay thôi.

Tôn Ngộ Không bản lĩnh đỉnh chóp vẫn cứ hết vía khi 4 pháp bảo hiện ra!-1

Kim Cang Trát

Nếu bên trên là đại diện của nhà Phật thì Kim Cang Trát là đại diện của Đạo Giáo huyền vi. Cũng là một trong nhưng bảo vật tùy thân của Đạo Tổ Thái Thượng Lão Quân.

Kim Cang Trát được luyện trong lò Bát Quái, không sợ nước lửa, không sợ ngũ hành có thể thâu tóm hết các kì vật, lại có sức sát thương cực cao.

Năm xưa trong trận đại nào thiên cung, chính Lão Quân đã ném Kim Cang Trát vào đầu Tôn Thánh, giúp Dương Tiễn giành thế thắng. Dù có được hun đúc từ khí thiêng vạn năm, khỉ đá Tôn Ngộ Không vẫn ngất “tím lịm tìm sim” bởi Kim Cang Trát.

Sau này trong nạn Thanh Ngưu, yêu quái Thanh Ngưu – vật cưỡi của Lão Tổ đã trộm Kim Cang Trát, không những gây khó khăn cho Đại Thánh mà còn thu hết bảo khí của các tướng Thiên Đình.

Tôn Ngộ Không bản lĩnh đỉnh chóp vẫn cứ hết vía khi 4 pháp bảo hiện ra!-2

Ngọc Tịnh Bình

Pháp bảo tùy thân của Quán Âm bồ tát. Có thể đựng cả Đông hải vào trong, nước từ bình đã được thanh tẩy, trừ được lửa độc Tham – Sân – Si của con người.

Trong nạn 3 lần đánh Hồng Hà Nhi, nếu không phải có tịnh bình quý báu của Bồ tát, lửa Tam Muội không dập được thì chẳng cách nào thỉnh kinh.

Rồi tới Ngũ Trang Quán, Ngộ Không kết oán với Địa Tiên Trấn Nguyên, đạp đổ cây nhân sâm của ông ta. Cũng nhờ tịnh bình mà cây mới phục nguyên lại nhưng Ngộ Không cũng suýt được nếm mùi “hành” từ Ngọc Tịnh Bình.

Nhớ lại năm xưa, Bồ Tát định trợ giúp Dương Tiễn đánh thắng Ngộ Không, dù rất tiếc Tịnh Bình nhưng Bồ Tát vẫn quyết định quẳng xuống để đánh vào đầu Ngộ Không. May có Lão Quân rộng lượng, sợ mẻ Tịnh Bình nên đã ném Kim Cang Trát xuống.

Tôn Ngộ Không bản lĩnh đỉnh chóp vẫn cứ hết vía khi 4 pháp bảo hiện ra!-3

Chuông Tử Kim

Là pháp bảo mà yêu quái Thái Tuế sử dụng trong nạn Chu Tử Quốc. Tái Thái Tuế chính là con lân cưỡi của Bồ Tát trốn xuống trần làm loạn nhân gian. Thái Tuế trước khi trốn còn lấy trộm pháp bảo của Bồ tát, bắt hoàng hậu của nước Chu Tử.

Chiếc chuông này hễ rung lên là khói lửa mịt mù, cay xè con mắt. Ngay cả hỏa nhãn kim tinh của Tôn hầu được luyện trong lò bát quái cũng bất lực.

Bồ Tát khi thu phục lại sủng vật có nói “Chỉ cần có Chuông Tử Kim thì 10 Tôn Ngộ Không cũng không phục được yêu quái”, đủ thấy sức mạnh của pháp bảo này.

Tôn Ngộ Không bản lĩnh đỉnh chóp vẫn cứ hết vía khi 4 pháp bảo hiện ra!-4

Duy Anh
Theo Vietnamnet


pháp bảo Bồ Tát tôn ngộ không Tây Du Ký

Tin tức mới nhất