Trải nghiệm căn phòng yên lặng nhất thế giới

Bình luận0

Theo Guinness, Phòng thí nghiệm Orfield (Mỹ) là nơi yên lặng nhất thế giới. Âm thanh phát ra tại đây sẽ lớn gấp 16 lần so với bên ngoài.


địa điểm du lịch Du lịch

Tin tức mới nhất