Ngôi chùa ở Nhật Bản có thầy tu là người máy

Bình luận0

Chùa Kodaiji ở thành phố Kyoto, Nhật Bản, sử dụng người máy để thuyết giảng kinh Phật.


ngôi chùa Nhật Bản

Tin tức mới nhất