Trèo lên vách đá dựng đứng, mạo hiểm tính mạng hái tổ yến

Hái tổ yến trên đảo Maytiguid ở Philippines là nghề cha truyền, con nối. Dù phải mạo hiểm tính mạng, những người khai thác vẫn chấp nhận bởi thù lao cao.


ẩm thực

Tin tức mới nhất