Trung tâm ngoại ngữ biến mất, học viên mất tiền oan

Hàng nghìn học viên đăng ký luyện thi IELTS tại các trung tâm Anh ngữ Eagle Education ở 3 miền Bắc, Trung, Nam đứng trước nguy cơ mất trắng số tiền đã đóng.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-trung-tam-ngoai-ngu-bien-mat-hoc-vien-mat-tien-oan-post1142838.html

trung tâm anh ngữ lừa đảo

Tin tức mới nhất