Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất

INFOGRAPHIC: Hướng dẫn các bước khai báo y tế toàn dân

Làm theo hướng dẫn sau để khai báo y tế trực tuyến được nhanh chóng và chính xác.

Xem link gốcẨn link gốc https://vtv.vn/infographic/infographic-huong-dan-cac-buoc-khai-bao-y-te-toan-dan-20200309101209218.htm?fbclid=IwAR3lLz4MByvQleunoEUf0t2mAMaON3zeRWPRPjshFjqbSo12fxQFSVBKMCo

COVID-19 Virus Corona Hà Nội
Cái này là ai đã đi nước ngoài về mới phải khai phải không ạ? Chỉ quanh quẩn ở địa phương thì không cần đúng không ạ

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện:Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất