Ăn thử chân gà Đông Tảo nấu thuốc bắc

Khi tới Hưng Yên, một trong những món du khách nên thử chân gà Đông Tảo nấu thuốc bắc bổ dưỡng.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-an-thu-chan-ga-dong-tao-nau-thuoc-bac-post1100270.html

Hưng Yên thịt gà công thức nấu ăn

Tin tức mới nhất