Bạn sẽ ra sao khi đi đôi giày cao 22 cm?

Roxxsaurus thậm chí không thể đứng dậy khi mang đôi giày có phần gót dài bằng chiếc thước kẻ.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://news.zing.vn/video-ban-se-ra-sao-khi-di-doi-giay-cao-22-cm-post1064717.html

beauty blogger giày cao gót

Tin tức mới nhất