Bão tuyết, băng giá bao phủ Chicago

Dư âm của đợt lạnh vừa qua vẫn ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt của người dân ở Chicago (Mỹ). Tuy nhiên, nhiệt độ đang có dấu hiệu ấm dần lên.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-bao-tuyet-bang-gia-bao-phu-chicago-post1185562.html

bão tuyết

Tin tức mới nhất