Bộ Nội vụ nói về vụ trưởng khoa ĐH Luật bị tố cưỡng bức tình dục

Vụ Công chức, viên chức (Bộ Nội vụ) cho biết, đã nắm được vụ việc vụ Trưởng khoa của Trường Đại học Luật Hà Nội bị tố cưỡng bức tình dục.

Chiều 30/3, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin định kỳ do Bộ Nội vụ tổ chức, liên quan đến vụ một trưởng khoa của Đại học Luật Hà Nội bị tố cưỡng bức tình dục, Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức Nguyễn Tuấn Ninh cho biết, là cơ quan quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đã nắm được thông tin vụ việc. Thông tin mới nhất là vị Trưởng khoa này đã làm đơn xin thôi việc.

Vụ trưởng Nguyễn Tuấn Ninh cho biết, việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức đang được thực hiện theo Nghị định 90 của Chính phủ năm 2020.

Bộ Nội vụ nói về vụ trưởng khoa ĐH Luật bị tố cưỡng bức tình dục-1
Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức Nguyễn Tuấn Ninh

Trong 5 tiêu chí chung thì có tiêu chí thứ 2 là đánh giá về đạo đức, lối sống. Theo Nghị định, người đứng đầu cơ quan quản lý, cán bộ công chức, viên chức xây dựng quy chế, hoặc phân cấp cho người đứng đầu đơn vị trực tiếp ban hành quy chế, đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức, công chức, phù hợp với đặc điểm tình hình từng cơ quan đơn vị.

Bộ Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp báo cáo Thủ tướng hằng năm về kết quả đánh giá cán bộ các bộ, ngành.

Qua theo dõi tổng hợp của Bộ Nội vụ, ông Ninh cho biết, công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, có sự thống nhất đồng bộ giữa quy định của Đảng với pháp luật Nhà nước, đặc biệt là đánh giá tiêu chí về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống.

Vụ Công chức, viên chức cũng được Bộ giao tiếp tục nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế đặc biệt là đổi mới quản lý cán bộ công chức, viên chức, trong đó có nội dung về đánh giá, xếp loại với cán bộ, công chức, viên chức.

Theo lộ trình năm 2023, chúng tôi sẽ nghiên cứu, tổng hợp, rà soát quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tiễn để tham mưu cho Bộ sửa đổi, bổ sung luật cán bộ công chức, viên chức, trong đó sẽ cố gắng làm sao phải để công tác đánh giá, xếp loại với cán bộ, công chức, viên chức thực chất, sát thực tiễn hơn để tránh xảy ra trường hợp vi phạm pháp luật, đặc biệt về đạo đức lối sống.

 

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/bo-noi-vu-noi-ve-vu-truong-khoa-dh-luat-ha-noi-bi-to-cuong-buc-tinh-duc-826787.html?utm_source=fb&utm_medium=fp&utm_campaign=v&fbclid=IwAR1z7j7OdZQtegI9LoMeWWTEohD6GOSDdaJgk-20SX4etC4RMGU5fFEQZow

cưỡng bức

Tin tức mới nhất