Bói bài Tarot hàng ngày - thứ Sáu 23/9/2022: Tuyệt sắc giai nhân

Hãy cố gắng trở thành cầu vồng trên đám mây của một ai đó, bạn nhé...

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

Hãy chọn 1 lá bài Kết quả

bói bài tarot

Tin tức mới nhất