Căn phòng thịnh nộ xả stress do Covid-19

Yashica Budde (California, Mỹ) đang cung cấp một loạt các không gian cho phép khách hàng có thể thoải mái đập phá đồ đạc, qua đó giải tỏa căng thẳng do đại dịch.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-can-phong-thinh-no-xa-stress-do-covid-19-post1189782.html?fbclid=IwAR2QReU5Mz3JwWyiie4wMW_I0kZl5ieV3_M4ha_79PkE7WHiXxhsUCZqius

COVID-19 Virus Corona

Tin tức mới nhất