Công nhân thất nghiệp kiếm nửa triệu đồng mỗi ngày nhờ hái măng cụt

Mất việc, bị cắt giảm giờ làm, nhiều công nhân chuyển sang hái măng cụt, kiểm được 500.000 đồng/ngày.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://nld.com.vn/video/video-cong-nhan-that-nghiep-kiem-nua-trieu-dong-moi-ngay-nho-hai-mang-cut-20230519121617258.htm?fbclid=IwAR1V4RdzbxDuM9G8LKe374Ty5ygyI_Mk-JDbnHleHdLrhyS0UFjnKt7bLSk

măng cụt

Tin tức mới nhất