Khách sạn làm hoàn toàn từ băng, lạnh âm độ C

Ice Hotel (Jukkasjarvi, Thụy Điển) là khách sạn băng được xây dựng bằng nguồn nước của dòng sông địa phương, thiết kế mỗi năm một khác.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-khach-san-lam-hoan-toan-tu-bang-lanh-am-do-c-post1068208.html?fbclid=IwAR0WuF0haSKeFE2rid1B4f3fG203DbTbv3zHBS7KmT4D7tJFJYhi_RLZNuM

du khách Du lịch

Tin tức mới nhất