Leo Everest khó như thế nào?

Chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới là giấc mơ của nhiều người. Tuy nhiên, không ít người đã bỏ mạng do điều kiện khắc nghiệt trên Everest.


du lịch khám phá

Tin tức mới nhất