Nathan Lee đại chiến Cao Thái Sơn

Nathan Lee đại chiến Cao Thái Sơn

Nathan Lee và Cao Thái Sơn đã có những tranh cãi xung quanh việc mua bán các ca khúc độc quyền.

Cư dân mạng làm hẳn clip so sánh cách hát của Nathan Lee và Cao Thái Sơn khi cùng trổ giọng trong một bài hát.

Tin tức mới nhất