Nữ khách hất súp nóng vào mặt quản lý nhà hàng

Một nữ khách hàng đã bị bắt sau khi hất súp nóng vào mặt người quản lý nhà hàng.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/cong-dong-mang/nu-khach-hat-sup-nong-vao-mat-quan-ly-nha-hang-794919.html

khách hàng

Tin tức mới nhất