Quân A.P lên tiếng về tin đồn có con riêng

Quân A.P lần đầu lên tiếng về tin đồn "có con riêng, nhưng vẫn tự nhận là cậu".

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-quan-ap-len-tieng-ve-tin-don-co-con-rieng-post1166195.html/?zatk=3%2C6747490428251074560%2C675243637679289804%2C1210357757742252842%2C2000.SSZzejyD0jSbZUcknXb2n3pSw_hOLqpSVe3vyCP53ivebBclW488X2IJkww5HWk2RP2xfyj33OnfbxcdDJC.1&fbclid=IwAR1fLYBLcoxNfGHZajpTI82tl3hsdLsMJ3xSphMRdEh7IxhFxd8fzlqcfYU

Quân A.P

Tin tức mới nhất