Rạp xiếc sử dụng hình ảnh 3 chiều thay động vật hoang dã

Rạp xiếc Roncalli ở Đức đang đi tiên phong chống lại việc lạm dụng động vật hoang dã bằng cách sử dụng công nghệ ảnh 3 chiều hiện đại thay thế.


động vật hoang dã Du lịch

Tin tức mới nhất