SlimV: 'Hoa hải đường của Jack bắt tai nhưng nhạc hơi Trung Quốc'

Producer SlimV đánh giá "Hoa hải đường" của Jack có phần điệp khúc bắt tai, Jack hát gần gũi. Tuy nhiên, anh cho rằng phần nhạc nên giảm hơi hướm Trung Quốc và tăng tính dân tộc.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-slimv-hoa-hai-duong-cua-jack-bat-tai-nhung-nhac-hoi-trung-quoc-post1135302.html?fbclid=IwAR2D7iLrvc-QxeoSEAojAkj1y1aVtc2a-LmnT2LZfmLJzs5ggtO45vc1fLs

SlimV jack

Tin tức mới nhất