Sự cố vấp ngã khi đang biểu diễn của Đông Nhi, Thu Phương

Tai nạn nghề nghiệp là điều khó tránh khỏi khi các nghệ sĩ biểu diễn.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-su-co-vap-nga-khi-dang-bieu-dien-cua-dong-nhi-thu-phuong-post1176167.html?fbclid=IwAR1MdU4Lr-PohYmL9gkdxnaqivRr8eJHwBclJxiOvmBtm09XvLBa9MCRM-o

Thu Phương Đông Nhi

Tin tức mới nhất