Tiểu thương than khó khi cấm bán loa kéo

Các tiểu thương tại TP.HCM đang lo lắng, hoang mang trước đề xuất cấm hát karaoke bằng loa kéo.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-tieu-thuong-than-kho-khi-cam-ban-loa-keo-post1105310.html?fbclid=IwAR3gAiMyjzbvqt3SMUgi46X_-Cp13Ku30G9HPuEtLPUyy2zGjc1ZzG2y5lA

du khách Du lịch

Tin tức mới nhất