3 quốc gia giữ ngôi sạch nhất thế giới nhờ luật pháp cứng rắn

Để giữ cho đường phố sạch sẽ, không khí trong lành... nhiều quốc gia đã thực hiện các biện pháp mạnh mẽ nhằm nâng cao ý thức người dân.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-3-quoc-gia-giu-ngoi-sach-nhat-the-gioi-nho-luat-phap-cung-ran-post1073227.html

du khách

Tin tức mới nhất