Ăn cơm cắm đũa, không cúi chào và những điều cấm kỵ ở Hàn Quốc

Ở Hàn Quốc có khá nhiều luật bất thành văn mà không cần nói mọi người cũng tự giác làm. Bạn nên tìm hiểu trước về 8 điều tối kỵ này nếu không muốn phật lòng những người bản địa.


du khách Hàn Quốc

Tin tức mới nhất